PENDAFTARAN PENGGUNA AGENSI


Terdapat 5 agensi yang dibenarkan mendaftarkan kes secara atas talian iaitu PDRM,KDRM,Jabatan Tenaga Kerja,APMM dan Imigresen. Kemasukan Kes hanya boleh dilakukan oleh pengguna agensi yang berdaftar sahaja. Sila hubungi pentadbir sistem bagi membuat pendaftaran pengguna.