PENGENALAN


Selamat datang ke Sistem Kemasukan OKU ke Institusi, Jabatan Pembangunan OKU seperti Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi Selangor, Bengkel Daya atau Taman Sinar Harapan. Tujuannya ialah untuk membolehkan penguna melayari permohonan kemasukan ke Institusi dengan lebih pantas.

Permohonan kemasukan terbuka kepada OKU. Manakala kemasukan ke Taman Sinar Harapan terbuka kepada OKU kategori masalah pembelajaran sahaja yang memerlukan penjagaan, latihan, pemulihan dan perlindungan.

 

SYARAT-SYARAT


Syarat permohonan mestilah seorang warganegara Malaysia, mendaftar dengan JKM,  memiliki Kad OKU dan situasi keluarga pemohon. Pengambilan Kemasukan ini akan mengambikira klasifikasi umur, jantina dan kategori ketidakupayaan. Permohonan boleh dibuat melalui Pejabat PKMD/PKMJ/PKMB di seluruh Malaysi