DEFINASI ANAK ANGKAT

Mengikut Seksyen 6(1) Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 9Akta 253), anak angkat bermaksud: Telah dalam jagaan dan dipelihara serta dididik oleh seseorang atau pasangan sebagai anaknya yang berterusan atau anak mereka secara anak angkat de facto selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan.

 
 

SYARAT UNTUK MEMOHON ANAK ANGKAT

  • Warganegara Malaysia.
  • Mempunyai pendapatan yang tetap.
  • Tidak mempunyai penyakit yang memudaratkan.
  • Keutamaan kepada pemohon yang telah berkahwin dan tidak mempunyai anak