Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

14089

2

Carian Online OKU di Institusi

791

3

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

692

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

681

5

Semakan Maklumat TASKA

479

6

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

105

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

85

8

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

84

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

80

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

64

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

63

12

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

56

13

Permohonan Lawatan Online

51

14

Semakan Online status permohonan anak pelihara

39

15

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

39

16

Permohonan Anak Pelihara Online

29

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

20

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

13

19

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

11

20

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

10

21

Kemasukan Permohonan oleh JPN

9

22

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

8

23

Permohonan Bercuti OKU Online

6

24

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

6

25

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

5

26

Permohonan Lawatan OKU Online

5

27

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

4

28

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

3

29

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

30

Permohonan Bercuti Online

3

31

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

2

32

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

33

Permohonan Lawatan Online

2

34

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2