Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

23359

2

Carian Online OKU di Institusi

1259

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

1066

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

968

5

Semakan Maklumat TASKA

672

6

Semakan Rekod Pemantauan Online

168

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

160

8

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

127

9

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

109

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

107

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

103

12

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

102

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

80

14

Permohonan Lawatan Online

67

15

Permohonan Anak Pelihara Online

54

16

Semakan Online status permohonan anak pelihara

54

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

40

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

27

19

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

17

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

15

21

Kemasukan Permohonan oleh JPN

14

22

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

11

23

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

11

24

Permohonan Bercuti OKU Online

10

25

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

10

26

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

7

27

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

7

28

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

7

29

Permohonan Lawatan OKU Online

7

30

Permohonan Lawatan Online

5

31

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

4

32

Permohonan Bercuti Online

4

33

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

4

34

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2