Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

43730

2

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

40041

3

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33627

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

32907

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

13655

6

Semakan Maklumat TASKA

11572

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2487

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

2195

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1640

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1362

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1315

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1243

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

931

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

699

16

Permohonan Lawatan Online

656

17

Permohonan Anak Pelihara Online

648

18

Permohonan Bercuti OKU Online

595

19

Kemasukan Maklumat KK

575

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

502

21

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

491

22

Permohonan Lawatan OKU Online

444

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

429

24

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

369

25

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

365

26

Semakan Online status permohonan anak pelihara

346

27

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

28

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

302

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

291

30

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

268

31

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

266

32

Permohonan Lawatan Online

250

33

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

228

34

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

159

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

140

36

Permohonan Bercuti Online

90

37

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

67

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15