Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

43262

2

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33613

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

32522

4

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

30776

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

13379

6

Semakan Maklumat TASKA

11379

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2444

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

2120

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1551

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1322

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1269

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1202

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

926

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

697

16

Permohonan Lawatan Online

640

17

Permohonan Anak Pelihara Online

623

18

Permohonan Bercuti OKU Online

591

19

Kemasukan Maklumat KK

575

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

482

21

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

469

22

Permohonan Lawatan OKU Online

442

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

422

24

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

364

25

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

358

26

Semakan Online status permohonan anak pelihara

331

27

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

28

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

302

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

291

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

265

31

Permohonan Lawatan Online

247

32

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

243

33

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

222

34

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

157

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

132

36

Permohonan Bercuti Online

89

37

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

66

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15