Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

2302

2

Carian Online OKU di Institusi

102

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

96

4

Semakan Rekod Pemantauan Online

43

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

33

6

Semakan Maklumat TASKA

31

7

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

12

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

11

9

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

6

10

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

4

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

4

12

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

13

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

3

14

Semakan Online status permohonan anak pelihara

3

15

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

16

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

2

17

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

1

18

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

1

19

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1

20

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

1

21

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1

22

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

1