Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

13334

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

1546

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

155

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

85

5

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

54

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

42

7

Permohonan Anak Pelihara Online

38

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

28

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

20

10

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

17

11

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

11

12

Semakan Rekod Pemantauan Online

8

13

Semakan Maklumat TASKA

8

14

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

7

15

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

6

16

Permohonan Lawatan Online

5

17

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

4

18

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

2

19

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

1

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1

21

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

1

22

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

1