Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online Warga Emas di Institusi

253

2

Carian Online OKU di Institusi

236

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

4