Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

20094

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

8644

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

214

4

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

71

5

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

49

6

Semakan Online status permohonan anak pelihara

38

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

28

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

25

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

23

10

Permohonan Anak Pelihara Online

22

11

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

12

12

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

9

13

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

2

14

Semakan Maklumat TASKA

2

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

2

16

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

2

17

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1

18

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

1

19

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1

20

Permohonan Bercuti OKU Online

1