Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

7761

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

6632

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

195

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

98

5

Permohonan Anak Pelihara Online

89

6

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

28

7

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

21

8

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

21

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

21

10

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

19

11

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

18

12

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

12

13

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

5

14

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

4

15

Permohonan Lawatan Online

4

16

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

2

17

Semakan Rekod Pemantauan Online

2

18

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1

19

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

1