Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

6524

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

1219

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

100

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

58

5

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

23

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

18

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

16

8

Permohonan Anak Pelihara Online

12

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

6

10

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

6

11

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

4

12

Semakan Rekod Pemantauan Online

4

13

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

3

14

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

1

15

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1