Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

4310

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

1094

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

93

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

47

5

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

21

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

11

7

Permohonan Anak Pelihara Online

10

8

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

9

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

4

10

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

11

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

3

12

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

3

13

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

2

14

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1

15

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

1