Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

179768

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

70349

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1784

4

Permohonan Anak Pelihara Online

538

5

Semakan Online status permohonan anak pelihara

537

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

310

7

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

301

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

291

9

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

282

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

195

11

Semakan Maklumat TASKA

146

12

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

144

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

115

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

64

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

28

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

23

17

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

19

18

Permohonan Lawatan Online

17

19

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

17

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

15

21

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

13

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

11

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

24

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

25

Permohonan Bercuti OKU Online

4

26

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

3

27

Permohonan Lawatan OKU Online

3

28

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

29

Permohonan Lawatan Online

3

30

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

31

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

32

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

33

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

34

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

35

Permohonan Bercuti Online

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1