Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online Warga Emas di Institusi

2127

2

Carian Online OKU di Institusi

1414

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

23

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

4

5

Semakan Rekod Pemantauan Online

1