Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

210155

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

83191

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

2207

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

629

5

Permohonan Anak Pelihara Online

597

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

430

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

387

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

361

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

356

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

234

11

Semakan Maklumat TASKA

205

12

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

157

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

147

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

67

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

42

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

35

17

Permohonan Lawatan Online

21

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

20

19

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

20

20

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

20

21

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

19

22

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

16

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

24

Permohonan Bercuti OKU Online

6

25

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

26

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

3

27

Permohonan Lawatan Online

3

28

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

29

Permohonan Lawatan OKU Online

3

30

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

31

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

32

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

33

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

34

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

35

Permohonan Bercuti Online

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1