Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

174487

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

70177

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1753

4

Permohonan Anak Pelihara Online

530

5

Semakan Online status permohonan anak pelihara

520

6

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

297

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

293

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

281

9

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

274

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

190

11

Semakan Maklumat TASKA

146

12

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

143

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

112

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

63

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

26

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

23

17

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

19

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

17

19

Permohonan Lawatan Online

16

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

15

21

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

13

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

10

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

24

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

25

Permohonan Bercuti OKU Online

4

26

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

3

27

Permohonan Lawatan OKU Online

3

28

Permohonan Lawatan Online

3

29

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

30

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

31

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

32

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

33

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

34

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

35

Permohonan Bercuti Online

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1