Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

234335

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

105962

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

2612

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

784

5

Permohonan Anak Pelihara Online

721

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

477

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

442

8

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

404

9

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

383

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

280

11

Semakan Maklumat TASKA

217

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

180

13

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

162

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

159

15

Kemasukan Permohonan oleh JPN

79

16

Semakan Rekod Pemantauan Online

46

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

43

18

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

39

19

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

37

20

Permohonan Lawatan Online

30

21

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

27

22

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

26

23

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

25

24

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

25

Permohonan Bercuti OKU Online

6

26

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

5

27

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

28

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

4

29

Permohonan Lawatan OKU Online

3

30

Permohonan Lawatan Online

3

31

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

32

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

33

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

34

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

35

Permohonan Bercuti Online

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1