Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

183612

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

70628

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1816

4

Permohonan Anak Pelihara Online

558

5

Semakan Online status permohonan anak pelihara

556

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

326

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

317

8

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

315

9

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

289

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

197

11

Semakan Maklumat TASKA

154

12

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

150

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

126

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

66

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

30

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

23

17

Permohonan Lawatan Online

21

18

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

20

19

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

18

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

16

21

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

14

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

14

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

24

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

25

Permohonan Bercuti OKU Online

4

26

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

3

27

Permohonan Lawatan OKU Online

3

28

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

29

Permohonan Lawatan Online

3

30

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

31

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

32

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

33

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

34

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

35

Permohonan Bercuti Online

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1