Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

10327

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

1298

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

127

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

68

5

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

31

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

29

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

26

8

Permohonan Anak Pelihara Online

19

9

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

6

10

Semakan Rekod Pemantauan Online

6

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

6

12

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

6

13

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

5

14

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

1

15

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

1

16

Permohonan Lawatan Online

1

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1

18

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1