Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online Warga Emas di Institusi

267

2

Carian Online OKU di Institusi

245

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

4