Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

11592

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

1394

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

133

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

72

5

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

42

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

38

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

26

8

Permohonan Anak Pelihara Online

20

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

15

10

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

14

11

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

9

12

Semakan Rekod Pemantauan Online

8

13

Semakan Maklumat TASKA

6

14

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

6

15

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

5

16

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

2

17

Permohonan Lawatan Online

1

18

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1

19

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

1

20

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

1

21

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

1