Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

329

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

147

3

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

11

4

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

11

5

Semakan Online status permohonan anak pelihara

8

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

5

7

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

5

8

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

4

9

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

2

10

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

11

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1

12

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

1