Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

133981

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

57843

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1544

4

Permohonan Anak Pelihara Online

498

5

Semakan Online status permohonan anak pelihara

410

6

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

291

7

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

262

8

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

254

9

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

227

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

160

11

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

142

12

Semakan Maklumat TASKA

139

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

98

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

57

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

20

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

18

17

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

16

18

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

16

19

Permohonan Lawatan Online

16

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

13

21

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

11

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

10

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

24

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

25

Permohonan Bercuti OKU Online

4

26

Permohonan Lawatan OKU Online

3

27

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

28

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

29

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

2

30

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

31

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

32

Semakan Online Permohonan Cuti

1

33

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

34

Permohonan Bercuti Online

1