Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

214083

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

87149

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

2245

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

640

5

Permohonan Anak Pelihara Online

609

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

445

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

405

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

369

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

368

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

242

11

Semakan Maklumat TASKA

209

12

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

160

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

151

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

108

15

Kemasukan Permohonan oleh JPN

56

16

Semakan Rekod Pemantauan Online

42

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

39

18

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

23

19

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

22

20

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

21

21

Permohonan Lawatan Online

21

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

19

23

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

16

24

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

25

Permohonan Bercuti OKU Online

6

26

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

27

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

4

28

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

4

29

Permohonan Lawatan OKU Online

3

30

Permohonan Lawatan Online

3

31

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

32

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

33

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

34

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

35

Permohonan Bercuti Online

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1