Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online Warga Emas di Institusi

4177

2

Carian Online OKU di Institusi

4138

3

Kemasukan Permohonan oleh JPN

54

4

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

42

5

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

41

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

18

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

15

8

Permohonan Anak Pelihara Online

12

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

12

10

Semakan Online status permohonan anak pelihara

11

11

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

8

12

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

8

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

4

14

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

4

15

Semakan Maklumat TASKA

4

16

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

3

17

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

3

18

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

19

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

1

20

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

1

21

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

1