Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

143742

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

60057

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1563

4

Permohonan Anak Pelihara Online

502

5

Semakan Online status permohonan anak pelihara

426

6

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

292

7

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

270

8

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

257

9

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

228

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

163

11

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

143

12

Semakan Maklumat TASKA

140

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

101

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

58

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

21

16

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

18

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

18

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

17

19

Permohonan Lawatan Online

16

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

14

21

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

11

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

10

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

24

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

25

Permohonan Bercuti OKU Online

4

26

Permohonan Lawatan OKU Online

3

27

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

28

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

3

29

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

30

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

31

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

32

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

33

Semakan Online Permohonan Cuti

1

34

Permohonan Bercuti Online

1