Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

208084

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

81107

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

2190

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

624

5

Permohonan Anak Pelihara Online

596

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

429

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

385

8

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

354

9

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

331

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

234

11

Semakan Maklumat TASKA

178

12

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

157

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

147

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

67

15

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

35

16

Semakan Rekod Pemantauan Online

35

17

Permohonan Lawatan Online

21

18

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

20

19

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

20

20

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

20

21

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

19

22

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

16

23

Permohonan Bercuti OKU Online

6

24

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

25

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

26

Permohonan Lawatan OKU Online

3

27

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

3

28

Permohonan Lawatan Online

3

29

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

30

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

31

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

32

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

33

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

34

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

35

Permohonan Bercuti Online

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1