Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

234970

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

106266

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

2635

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

803

5

Permohonan Anak Pelihara Online

726

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

492

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

449

8

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

416

9

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

385

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

281

11

Semakan Maklumat TASKA

217

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

191

13

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

163

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

159

15

Kemasukan Permohonan oleh JPN

80

16

Semakan Rekod Pemantauan Online

47

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

43

18

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

40

19

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

37

20

Permohonan Lawatan Online

30

21

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

29

22

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

27

23

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

26

24

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

25

Permohonan Bercuti OKU Online

6

26

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

5

27

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

28

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

4

29

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

4

30

Permohonan Lawatan Online

3

31

Permohonan Lawatan OKU Online

3

32

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

33

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

34

Semakan Online Permohonan Cuti

1

35

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

36

Permohonan Bercuti Online

1