Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

176324

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

70281

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1758

4

Permohonan Anak Pelihara Online

532

5

Semakan Online status permohonan anak pelihara

529

6

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

301

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

300

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

281

9

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

281

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

192

11

Semakan Maklumat TASKA

146

12

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

143

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

115

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

63

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

26

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

23

17

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

19

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

17

19

Permohonan Lawatan Online

16

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

15

21

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

13

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

10

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

24

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

25

Permohonan Bercuti OKU Online

4

26

Permohonan Lawatan Online

3

27

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

28

Permohonan Lawatan OKU Online

3

29

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

3

30

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

31

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

32

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

33

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

34

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

35

Permohonan Bercuti Online

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1