Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

9637

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

1268

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

124

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

66

5

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

28

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

26

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

26

8

Permohonan Anak Pelihara Online

18

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

6

10

Semakan Rekod Pemantauan Online

6

11

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

6

12

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

4

13

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

4

14

Permohonan Lawatan Online

1

15

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

1

16

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

1

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1

18

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1