Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

131626

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

129086

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1354

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

448

5

Permohonan Anak Pelihara Online

206

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

140

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

139

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

97

9

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

87

10

Semakan Maklumat TASKA

84

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

78

12

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

75

13

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

52

14

Semakan Rekod Pemantauan Online

38

15

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

37

16

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

28

17

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

27

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

25

19

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

22

20

Permohonan Lawatan Online

19

21

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

16

22

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

7

23

Kemasukan Permohonan oleh JPN

6

24

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

5

25

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

4

26

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

4

27

Permohonan Bercuti OKU Online

3

28

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

2

29

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

1

30

Permohonan Bercuti Online

1

31

Permohonan Lawatan OKU Online

1

32

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

1