Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online Warga Emas di Institusi

3174

2

Carian Online OKU di Institusi

2419

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

36

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

15

5

Semakan Maklumat TASKA

13

6

Semakan Online status permohonan anak pelihara

9

7

Semakan Rekod Pemantauan Online

3

8

Permohonan Anak Pelihara Online

1