Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online Warga Emas di Institusi

7880

2

Carian Online OKU di Institusi

7416

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

186

4

Semakan Maklumat TASKA

26

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

22

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

12

7

Semakan Online status permohonan anak pelihara

11

8

Semakan Rekod Pemantauan Online

10

9

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

10

10

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

8

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

7

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

6

13

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

6

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

6

15

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

5

16

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

17

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

2

18

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

2

19

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

2

20

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

21

Permohonan Anak Pelihara Online

1