Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

97522

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

52151

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1333

4

Permohonan Anak Pelihara Online

420

5

Semakan Online status permohonan anak pelihara

310

6

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

271

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

228

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

222

9

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

203

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

141

11

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

136

12

Semakan Maklumat TASKA

120

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

85

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

51

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

17

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

16

17

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

13

18

Permohonan Lawatan Online

12

19

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

11

20

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

10

21

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

10

22

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

8

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

5

24

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

25

Permohonan Bercuti OKU Online

4

26

Permohonan Lawatan OKU Online

3

27

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

28

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

2

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

30

Semakan Online Permohonan Cuti

1

31

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

1

32

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1

33

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

34

Permohonan Bercuti Online

1