Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

21332

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

9875

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

236

4

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

74

5

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

54

6

Semakan Online status permohonan anak pelihara

43

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

28

8

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

26

9

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

25

10

Permohonan Anak Pelihara Online

24

11

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

14

12

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

9

13

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

3

14

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

2

15

Semakan Maklumat TASKA

2

16

Semakan Rekod Pemantauan Online

2

17

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

2

18

Permohonan Bercuti OKU Online

1

19

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

1

20

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1