Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

181681

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

70467

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1793

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

543

5

Permohonan Anak Pelihara Online

540

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

322

7

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

310

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

305

9

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

287

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

195

11

Semakan Maklumat TASKA

152

12

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

149

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

123

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

65

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

30

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

23

17

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

20

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

18

19

Permohonan Lawatan Online

17

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

16

21

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

13

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

11

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

24

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

25

Permohonan Bercuti OKU Online

4

26

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

3

27

Permohonan Lawatan OKU Online

3

28

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

29

Permohonan Lawatan Online

3

30

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

31

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

32

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

33

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

34

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

35

Permohonan Bercuti Online

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1