Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

8013

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

6761

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

206

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

107

5

Permohonan Anak Pelihara Online

94

6

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

28

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

28

8

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

28

9

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

23

10

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

23

11

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

18

12

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

12

13

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

5

14

Permohonan Lawatan Online

4

15

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

4

16

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

3

17

Semakan Rekod Pemantauan Online

3

18

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

19

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

2

20

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1