Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

213493

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

86555

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

2238

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

640

5

Permohonan Anak Pelihara Online

606

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

441

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

398

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

369

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

365

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

240

11

Semakan Maklumat TASKA

209

12

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

159

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

150

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

108

15

Kemasukan Permohonan oleh JPN

56

16

Semakan Rekod Pemantauan Online

42

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

39

18

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

22

19

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

22

20

Permohonan Lawatan Online

21

21

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

20

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

19

23

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

16

24

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

25

Permohonan Bercuti OKU Online

6

26

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

27

Permohonan Lawatan OKU Online

3

28

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

3

29

Permohonan Lawatan Online

3

30

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

31

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

32

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

33

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

34

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

35

Permohonan Bercuti Online

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1