Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

28428

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

5450

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

188

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

87

5

Permohonan Anak Pelihara Online

61

6

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

35

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

24

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

20

9

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

19

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

16

11

Semakan Maklumat TASKA

16

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

12

13

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

6

14

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

5

15

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

5

16

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

4

17

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

3

18

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

2

19

Semakan Rekod Pemantauan Online

2

20

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

1

21

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1

22

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

1