Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

6046

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

1299

3

Semakan Online status permohonan anak pelihara

8

4

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

7

5

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2

6

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

1

7

Semakan Rekod Pemantauan Online

1

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

1

9

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

1