Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online Warga Emas di Institusi

3602

2

Carian Online OKU di Institusi

3559

3

Kemasukan Permohonan oleh JPN

54

4

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

41

5

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

35

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

11

7

Semakan Online status permohonan anak pelihara

11

8

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

11

9

Permohonan Anak Pelihara Online

9

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

9

11

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

8

12

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

6

13

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

4

14

Semakan Maklumat TASKA

4

15

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

16

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

17

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

2

18

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

2