Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

99074

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

52210

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1335

4

Permohonan Anak Pelihara Online

420

5

Semakan Online status permohonan anak pelihara

311

6

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

275

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

230

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

225

9

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

207

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

141

11

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

137

12

Semakan Maklumat TASKA

120

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

86

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

52

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

17

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

16

17

Permohonan Lawatan Online

14

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

13

19

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

11

20

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

10

21

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

10

22

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

9

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

5

24

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

25

Permohonan Bercuti OKU Online

4

26

Permohonan Lawatan OKU Online

3

27

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

28

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

2

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

30

Semakan Online Permohonan Cuti

1

31

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

1

32

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1

33

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

34

Permohonan Bercuti Online

1