Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

25998

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

3518

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

141

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

45

5

Permohonan Anak Pelihara Online

42

6

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

40

7

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

11

8

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

9

9

Semakan Maklumat TASKA

7

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

6

11

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

5

12

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

5

13

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

5

14

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

5

15

Permohonan Bercuti OKU Online

4

16

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

4

17

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

4

18

Permohonan Lawatan OKU Online

3

19

Permohonan Lawatan Online

3

20

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

21

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

1

22

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1

23

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1

24

Semakan Rekod Pemantauan Online

1

25

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1