Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

565631

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

422833

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

125958

4

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33751

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

15983

6

Semakan Maklumat TASKA

13284

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

4175

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

3773

9

Permohonan Anak Pelihara Online

3007

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

2816

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

2650

12

Semakan Rekod Pemantauan Online

2321

13

Semakan Online status permohonan anak pelihara

2278

14

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

2124

15

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1068

16

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

937

17

Permohonan Lawatan Online

885

18

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

868

19

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

791

20

Carian Online Penghuni DBD

789

21

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

717

22

Permohonan Bercuti OKU Online

624

23

Kemasukan Maklumat KK

575

24

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

560

25

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

514

26

Permohonan Lawatan OKU Online

464

27

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

451

28

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

444

29

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

317

30

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

315

31

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

304

32

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

280

33

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

259

34

Permohonan Lawatan Online

258

35

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

250

36

Permohonan Bercuti Online

149

37

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

82

39

Semakan Online Permohonan Lawatan

71

40

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

29

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15