Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

16497

2

Carian Online OKU di Institusi

1002

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

853

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

784

5

Semakan Maklumat TASKA

542

6

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

113

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

101

8

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

91

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

89

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

82

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

78

12

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

71

13

Permohonan Lawatan Online

63

14

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

56

15

Semakan Online status permohonan anak pelihara

40

16

Permohonan Anak Pelihara Online

32

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

21

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

19

19

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

12

20

Kemasukan Permohonan oleh JPN

12

21

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

11

22

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

10

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

10

24

Permohonan Bercuti OKU Online

9

25

Permohonan Lawatan OKU Online

7

26

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

6

27

Permohonan Lawatan Online

5

28

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

5

29

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

5

30

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

4

31

Permohonan Bercuti Online

4

32

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

4

33

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

3

34

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2