Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

8402

2

Carian Online OKU di Institusi

470

3

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

432

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

366

5

Semakan Maklumat TASKA

295

6

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

70

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

47

8

Semakan Rekod Pemantauan Online

44

9

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

43

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

37

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

29

12

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

29

13

Permohonan Lawatan Online

27

14

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

21

15

Permohonan Anak Pelihara Online

15

16

Semakan Online status permohonan anak pelihara

15

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

12

18

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

10

19

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

6

20

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

5

21

Permohonan Lawatan OKU Online

5

22

Kemasukan Permohonan oleh JPN

4

23

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

4

24

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

4

25

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

3

26

Permohonan Bercuti OKU Online

3

27

Permohonan Lawatan Online

2

28

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

30

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1

31

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

1

32

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

1