Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

12476

2

Carian Online OKU di Institusi

673

3

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

651

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

577

5

Semakan Maklumat TASKA

455

6

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

90

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

80

8

Semakan Rekod Pemantauan Online

76

9

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

68

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

56

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

55

12

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

49

13

Permohonan Lawatan Online

45

14

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

38

15

Semakan Online status permohonan anak pelihara

36

16

Permohonan Anak Pelihara Online

24

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

20

18

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

10

19

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

10

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

8

21

Kemasukan Permohonan oleh JPN

8

22

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

7

23

Permohonan Bercuti OKU Online

6

24

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

6

25

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

5

26

Permohonan Lawatan OKU Online

5

27

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

4

28

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

3

29

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

30

Permohonan Bercuti Online

3

31

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

2

32

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

33

Permohonan Lawatan Online

2

34

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2