Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

43145

2

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33610

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

32418

4

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

29156

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

13338

6

Semakan Maklumat TASKA

11355

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2436

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

2115

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1547

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1314

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1262

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1201

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

925

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

697

16

Permohonan Lawatan Online

634

17

Permohonan Anak Pelihara Online

618

18

Permohonan Bercuti OKU Online

591

19

Kemasukan Maklumat KK

575

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

482

21

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

454

22

Permohonan Lawatan OKU Online

442

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

422

24

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

364

25

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

358

26

Semakan Online status permohonan anak pelihara

328

27

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

28

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

302

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

291

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

265

31

Permohonan Lawatan Online

247

32

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

227

33

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

218

34

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

157

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

132

36

Permohonan Bercuti Online

89

37

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

66

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15