Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

42941

2

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33605

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

32207

4

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

25083

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

13119

6

Semakan Maklumat TASKA

11195

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2417

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

2082

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1515

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1288

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1242

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1184

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

921

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

696

16

Permohonan Lawatan Online

616

17

Permohonan Anak Pelihara Online

609

18

Permohonan Bercuti OKU Online

588

19

Kemasukan Maklumat KK

575

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

474

21

Permohonan Lawatan OKU Online

442

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

434

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

422

24

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

363

25

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

356

26

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

27

Semakan Online status permohonan anak pelihara

307

28

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

302

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

291

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

265

31

Permohonan Lawatan Online

247

32

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

212

33

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

202

34

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

156

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

131

36

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

37

Permohonan Bercuti Online

86

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

60

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15