Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

43473

2

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33619

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

33177

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

32694

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

13471

6

Semakan Maklumat TASKA

11442

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2462

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

2136

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1560

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1337

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1284

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1219

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

929

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

699

16

Permohonan Lawatan Online

652

17

Permohonan Anak Pelihara Online

626

18

Permohonan Bercuti OKU Online

594

19

Kemasukan Maklumat KK

575

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

483

21

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

477

22

Permohonan Lawatan OKU Online

444

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

429

24

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

365

25

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

360

26

Semakan Online status permohonan anak pelihara

332

27

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

28

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

302

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

291

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

266

31

Permohonan Lawatan Online

250

32

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

250

33

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

223

34

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

157

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

134

36

Permohonan Bercuti Online

90

37

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

66

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15