Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

43590

2

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

36824

3

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33622

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

32786

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

13619

6

Semakan Maklumat TASKA

11541

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2473

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

2186

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1594

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1358

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1309

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1238

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

930

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

699

16

Permohonan Lawatan Online

655

17

Permohonan Anak Pelihara Online

645

18

Permohonan Bercuti OKU Online

595

19

Kemasukan Maklumat KK

575

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

490

21

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

488

22

Permohonan Lawatan OKU Online

444

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

429

24

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

365

25

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

364

26

Semakan Online status permohonan anak pelihara

339

27

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

28

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

302

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

291

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

266

31

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

263

32

Permohonan Lawatan Online

250

33

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

225

34

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

159

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

138

36

Permohonan Bercuti Online

90

37

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

66

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15