Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

2687

2

Carian Online OKU di Institusi

145

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

96

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

72

5

Semakan Maklumat TASKA

43

6

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

21

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

20

8

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

17

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

14

10

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

12

11

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

12

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

11

13

Semakan Rekod Pemantauan Online

11

14

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

7

15

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

3

16

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

2

17

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

2

18

Permohonan Bercuti OKU Online

2

19

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

20

Permohonan Lawatan Online

1

21

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1