Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1471

2

Carian Online OKU di Institusi

89

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

82

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

60

5

Semakan Maklumat TASKA

55

6

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

16

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

10

8

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

9

9

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

7

10

Permohonan Lawatan Online

7

11

Semakan Rekod Pemantauan Online

5

12

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

5

13

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

4

14

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

4

15

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

3

16

Permohonan Lawatan Online

3

17

Permohonan Bercuti OKU Online

3

18

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

3

19

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

20

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1

21

Permohonan Anak Pelihara Online

1

22

Permohonan Bercuti Online

1

23

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1

24

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

1

25

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

1