Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1476

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

91

3

Carian Online OKU di Institusi

71

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

51

5

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

12

6

Semakan Rekod Pemantauan Online

10

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

10

8

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

10

9

Semakan Online status permohonan anak pelihara

9

10

Semakan Maklumat TASKA

8

11

Permohonan Anak Pelihara Online

8

12

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

6

13

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

5

14

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

5

15

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

5

16

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

5

17

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

4

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

4

19

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

3

20

Permohonan Lawatan Online

3

21

Permohonan Bercuti Online

2

22

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1

23

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

1

24

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

1