Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

26973

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

21265

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

3979

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

1242

5

Semakan Maklumat TASKA

878

6

Permohonan Anak Pelihara Online

150

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

150

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

133

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

119

10

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

106

11

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

77

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

69

13

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

68

14

Semakan Online status permohonan anak pelihara

58

15

Permohonan Lawatan Online

38

16

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

27

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

24

18

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

9

19

Kemasukan Permohonan oleh JPN

8

20

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

8

21

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

7

22

Permohonan Bercuti OKU Online

7

23

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

7

24

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

4

25

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

26

Permohonan Lawatan Online

3

27

Permohonan Lawatan OKU Online

2

28

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

2

29

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

2

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

1