Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

42604

2

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33602

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

31971

4

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

18651

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

12832

6

Semakan Maklumat TASKA

11032

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2388

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

2043

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1483

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1260

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1217

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1165

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

919

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

696

16

Permohonan Lawatan Online

607

17

Permohonan Anak Pelihara Online

602

18

Permohonan Bercuti OKU Online

586

19

Kemasukan Maklumat KK

575

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

463

21

Permohonan Lawatan OKU Online

438

22

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

419

23

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

378

24

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

362

25

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

350

26

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

27

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

298

28

Semakan Online status permohonan anak pelihara

297

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

289

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

257

31

Permohonan Lawatan Online

245

32

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

211

33

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

161

34

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

152

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

129

36

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

37

Permohonan Bercuti Online

86

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

60

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15