Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

860

2

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

237

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

88

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

40

5

Permohonan Anak Pelihara Online

11

6

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

3

7

Semakan Maklumat TASKA

2

8

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1

9

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

1

10

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

1