Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

234

2

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

69

3

Semakan Maklumat TASKA

54

4

Carian Online OKU di Institusi

36

5

Carian Online Warga Emas di Institusi

33

6

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

21

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

11

8

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

10

9

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

6

10

Semakan Online status permohonan anak pelihara

6

11

Semakan Rekod Pemantauan Online

5

12

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

4

13

Permohonan Lawatan Online

3

14

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

2

15

Permohonan Anak Pelihara Online

2

16

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1

17

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1

18

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

1

19

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1

20

Permohonan Bercuti OKU Online

1