Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1973

2

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

145

3

Carian Online OKU di Institusi

135

4

Semakan Maklumat TASKA

132

5

Carian Online Warga Emas di Institusi

131

6

Permohonan Lawatan Online

18

7

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

14

8

Semakan Rekod Pemantauan Online

12

9

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

8

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

8

11

Permohonan Anak Pelihara Online

8

12

Semakan Online status permohonan anak pelihara

5

13

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

4

14

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

2

15

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

16

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

17

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

18

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

2

19

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

1

20

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1

21

Permohonan Bercuti OKU Online

1

22

Permohonan Lawatan OKU Online

1

23

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1